Wednesday, 14 March 2012

   door udari jo panchi layi     
   jind meri muthi vich aayi

   na rove na o chup hove
   hijar tere ne aisi peed jagayi

  Lambi Judaai................

   ਦੂਰ  ਉਡਾਰੀ   ਜੋ  ਪੰਛੀ  ਲਾਈ
  ਜਿੰਦ  ਮੇਰੀ  ਮੂਠੀ  ਵਿਚ  ਆਈ

  ਨਾ  ਰੋਵੇ  ਨਾ  ਓਹ   ਚੁਪ  ਹੋਵੇ
  ਹਿਜਰ ਤੇਰੇ ਨੇ ਐਸੀ ਪੀੜ ਜਗਾਯੀ

   ........................ ਲੰਬੀ ਜੁਦਾਈ

No comments:

Post a Comment